Tuesday, April 27, 2010

PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH -AGROECO SERI DUSUN

Tunjukcara memangkas pokok

PROGRAM PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH
(Stesyen Pembelajaran Agroeco Seri Dusun)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memfokuskan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek memerlukan komitmen tinggi dari pihak sekolah dan ibu bapa untuk merealisasikannya. Pelbagai pendekatan perlu dilakukan bagi menjana generasi yang kreatif dan mempunyai jati diri yang tinggi ke arah pembangunan potensi diri dan negara.

Sekolah Kebangsaan Seri Dusun yang memilikki guru-guru, staf sokongan dan PIBG yang aktif dan sentiasa memikirkan idea-idea positif telah berjaya membangunkan kawasan tanah terbiar seluas 0.5 ekar dengan menanam pokok getah dan serai wangi. Persatuan Ibu Bapa dan Guru menjadi tenaga penggerak utama untuk menjayakan program ini. PIBG menyumbangkan kewangan dan tenaga melalui aktiviti gotong royong membersih, menanam dan membuat penjagaan Stesyen Pembelajaran Agroeco tersebut. Tn.Hj.Abdullah bin Md.Isa adalah orang yang diberi tanggung jawab sebagai pengurus stesyan tersebut.

Stesyen Pembelajaran Agroeco Seri Dusun telah ditanam dengan pokok getah Klon KT 314 sebanyak 460 pokok manakala serai wangi juga telah berjaya di tanam sebanyak 100 rumpun. Pihak sekolah amat bertuah kerana mendapat sumbangan benih serai wangi dari Ladang KEDA Daerah Sik. En Osman bin Hashim selaku Pengurus Ladang KEDA selalu memberi khidmat nasihat untuk kejayaan Stesyen Agroeco tersebut.

Stesyen Pembelajaran Agroeco Seri Dusun sangat membantu guru-guru dan pelajar untuk mepelbagaikan aktiviti pembelajaran di samping meningkatkan kemahiran dalam bidang tanaman. Pelajar-pelajar didedahkan secara terus kaedah menanam dan penjagaan pokok dan ia bersesuaian dengan mata pelajaran Kemahiran Hidup dan Pendidikan Alam Sekitar.Stesyen tersebut juga mampu menyediakan ruang alternatif untuk kegiatan ko kurikulum pelajar.

Pelajar-pelajar yang terlibat dalam Progrem Pembelajaran Luar Bilik Darjah di Stesyen Pembelajaran Agroeco Seri Dusun adalah terdiri dari pelajar Tahun 5 dan 6. Mereka menunjukkan minat yang sangat tinggi dan begitu teruja dengan pengalaman baru yang didedahkan kepada mereka. Aktiviti-aktiviti di Agoeco Seri Dusun banyak membuka minda pelajar ke arah mencintaiai alam sekitar, tumbuh-tumbuhan dan ekonomi pertanian.

Kerjasama erat Persatuan Ibu Bapa dan Guru dengan pihak sekolah diharapkan berterusan dan berkekalan kerana Stesyen Pembelajaran Agroeco Seri Dusun bukan sahaja sebagai wadah alternatif pembelajaran malah ia juga akan menjana sumber ekonomi kepada PIBG apabila pokok getah boleh ditoreh kelak. Harga getah yang memberansangkan dipasaran semasa menjadi pembakar semangat PIBG, guru-guru dan murid-murid Sekolah Kebangsaan Seri Dusun untuk menjayakan program ini.Pelajar-pelajar didedahkan kemahiran membaja pokok

No comments:

Post a Comment